KOKUNA

Nothing Happens unless there is first a dream

Welkom

24 juni 2018

Wij zijn een kleine organisatie en engageren ons om kinderen en jongeren optimaal te ondersteunen tijdens hun ontplooiingsproces vertrekkend vanuit het geloof in hun eigen krachten. Dit geloof in hun eigen krachten komt vanuit het empowerment.

De essentie bij empowerment is het geloven van de hulpverlener in de krachten, mogelijkheden en competenties van de hulpvrager. Dit doen we op het individueel of psychologisch niveau omdat alle mensen het potentieel hebben om zich te empoweren. Hier gaat het om onze doelgroep het geloof te geven in hun eigen vaardigheden.

Ons aanbod bestaat uit drie luiken:

  • - Individuele remediŰring van leerproblemen bij kinderen uit de lagere school.
  • - Individuele sociaalvaardigheidstraining.
  • - Poppings (inleefsessies).

Voor meer informatie verwijzen we naar ons aanbod.

Homepage | contact || © 2012 Devaux CÚdric | Design by www.mitchinson.net